Transvisie Zorg

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale zorg biedt aan mensen met genderdysfore gevoelens en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg scholen en professionals die te maken hebben met een leerling of cliënt met genderdysforie.
 

Transvisie Zorg in een nieuwe fase!

Transvisie Zorg bestaat sinds februari 2012 als zelfstandige instelling die zorg biedt aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen met genderidentiteitsvragen en -problemen. Vanwege dit brede pakket, de landelijke dekking, en het grote aantal financiers, regels en regelingen waarmee wij te maken kregen, bleek het onmogelijk om op lange termijn kostendekkend te werken. Omdat wij boven alles ons zorgaanbod in stand willen houden zijn we op zoek gegaan naar een partner waarbij we de zorg voor onze cliënten kunnen onderbrengen.

Nu ook de Nederlandse Zorgautoriteit goedkeuring heeft gegeven kunnen wij melden dat Transvisie Zorg met ingang van 1 april 2016 onderdeel wordt van PsyQ. PsyQ biedt specialistische zorg waarin deskundigheid en optimisme centraal staan. PsyQ heeft meerdere vestigingen in het land en is onderdeel van Parnassia Groep. In de gesprekken rondom de overgang is gebleken dat binnen PsyQ oog is voor noodzakelijke specialisatie en kwaliteit. U kunt er op vertrouwen dat Transvisie Zorg ook na 1 april de zorg blijft bieden die u van ons gewend bent. U blijft ons vinden onder de naam Transvisie Zorg, met een eigen telefoonnummer en het bekende e-mailadres. De medewerkers van Transvisie Zorg komen in dienst van PsyQ en blijven zich inzetten voor de kwaliteit van leven van transgenders en hun naasten.

In de loop van april gaan wij verhuizen naar Overschiestraat 61 in Amsterdam. Als u bij ons in behandeling bent of als je deelneemt aan een groep krijgt u/krijg je op tijd bericht waar wij u zullen ontvangen!

Wat is genderdysforie?

Genderdysforie gaat over gevoelens van ongemak over, en zelfs afkeer van het eigen biologische geslacht. In Nederland is het voor transgenders mogelijk om een geslachtsaanpassende behandeling te ondergaan.

Wat doet Transvisie Zorg?

De transitie is een ingrijpend traject: voor de persoon zelf en ook voor zijn of haar omgeving. Transvisie Zorg biedt psychologische en psychosociale zorg aan iedereen die te maken krijgt met genderidentiteitsvragen, genderdysforie of transseksualiteit. Het team van Transvisie Zorg bestaat uit maatschappelijk werkers, psychologen en seksuologen. Transvisie Zorg biedt hulp aan:

  • volwassen transseksuelen en transgenders;
  • genderkinderen en genderjongeren;
  • mensen met vragen over hun genderidentiteit;
  • naasten: partners, ouders, kinderen;
  • professionals in onderwijs en de hulpverlening.

Verwijsbrief voor volwassenenzorg

Voor volwassen cliënten (18+) is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Klik hier voor een voorbeeldbrief die u door uw huisarts kunt laten invullen.

Wachttijden

Binnen 7 dagen na ontvangst van uw bericht, krijgt u van ons een reactie via telefoon of e-mail. Zo nodig wordt u binnen 3 weken voor een intakegesprek uitgenodigd.

Individuele trajecten kunnen vervolgens direct worden gestart.

Voor groepsbijeenkomsten wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra de eerstvolgende groepsbijeenkomst plaatsvindt, wordt u hiervoor uitgenodigd. De maximale wachttijd bedraagt drie maanden.